Вакансії та умови конкурсу на їх заміщення

На даний момент відкрита 1 вакансія

Вчителя початкових класів.

 

Учитель що претендує на заміщення вакансії повинен відповіати вимогам наказу МОН України

№ 665 від 01 червня 2013 року

Про затвердження кваліфікаційних характеристик
професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних
працівників навчальних закладів

 

Завантажити