Батькам майбутніх першокласників

Про прийом документів на 2023-2024 н.р

Документи, які необхідні для вступу

 Заява на ім’я директора;
 Свідоцтво про народження дитини (оригінал та
ксерокопія);
 Медичні довідки (форма № 086-1/о; форма № 063/о)
Заяву про зарахування до закладу освіти подає один з батьків
дитини власноруч (з пред’явленням паспорта для підтвердження
особи та документа, що посвідчує місце проживання дитини на
території обслуговування закладу освіти) або скановані копії чи
фотокопії, направлених нарочним, факсом, електронною поштою
(одним листом за вибором заявника)

Оригінали документів та медичні довідки подаються до закладу

освіти не пізніше 18 серпня 2023 року включно!
Яка довідка потрібна для відвідування школи

Перед вступом до школи дитина має пройти профілактичний
огляд. Після медогляду видається для надання медичному
працівникові загальноосвітнього навчального закладу Форма № 086-
1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про
результати обов’язкового медичного профілактичного огляду». В разі,
якщо дитина має певне захворювання, то за рішенням одного з
батьків або іншого законного представника дитини, у цій довідці може
бути зроблено відповідний запис
(відповідно до Наказу МОЗ від 16.08.2010 року № 682 «Про удосконалення медичного
обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів», листа МОЗ від 29.03.2018 року
№111-01/89 «Щодо медичних довідок для відвідання закладів освіти»)

Про форми для профілактичних щеплень

Усю інформацію про проведення вакцинації чи ревакцинації, а також
здійснення туберкулінових проб лікарі чи медсестри фіксують у «Карті
профілактичних щеплень» (форма № 063/о). Цю форму ведуть в
амбулаторно-поліклінічних, виховних і навчальних закладах. Відповідно,
довідка про проведені щеплення, що містяться у формі № 063/о, дає змогу
медичним працівникам освітніх закладів бути ознайомленими з наявністю
чи відсутністю щеплень у конкретної дитини.

ДО УВАГИ БАТЬКІВ МАЙБУТНІХ

ПЕРШОКЛАСНИКІВ !!!

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню
освіту», «Про захист персональних даних», постанови Кабінету Міністрів
України від 13 вересня 2017 року № 684 «Про затвердження Порядку
ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів», Порядку
зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та
комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної освіти,
затвердженого наказом Міністерства освіти та науки України від 16 квітня
2018 року № 367, наказу Департаменту освіти і науки, виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської адміністрації) від 20.02.2023 № 22
«Про прийом дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти
комунальної власностітериторіальної громади міста Києва у 2023 році» та
з метою організованого прийому дітей до перших класів в Дніпровському
районі міста Києва .
Звертаємо Вашу увагу, що на першочергове зарахування до 1-х
класів мають діти, які проживають на території обслуговування
навчального закладу, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від
19.09.2018 №806 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13
вересня 2017 р. № 684″ та розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від 30.01.2023 № 50 «Про закріплення за закладами загальної
середньої освіти Дніпровського району міста Києва території обслуговування», а саме:
Вулиця Р. Окіпної: 1, 3А, 3Б, 3В, 4, 4А, 4Б, 5, 5А,
5Б. 7, 7А, 8, 9, 10, 10А, 10Б, 18.
Вулиця Флоренції: 1/11, 5, 9, 10А, 12,12А,12Б
ВулицяСверстюка: 8, 8А
Вулиця Чернігівська: 38/7
а також діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами
дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, діти працівників цього
закладу освіти та зареєстровані на закріпленій за навчальним закладом
території обслуговування внутрішньо переміщені особи